Privacyverklaring

Zorgvuldig

Het belang voor u als klant en relatie van Slokker Vastgoed (ontwikkelaar van project “Stijlvol Wonen in De Klamp”) staat voorop bij de dienstverlening die wij verrichten en het uitvoeren van overeenkomsten welke we met elkaar aangaan. Dat betekent onder andere dat Slokker Vastgoed bij het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonlijke gegevens omtrent het project “Stijlvol Wonen in De Klamp” zorgvuldig te werk gaat en uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verschillende doelen

Slokker Vastgoed gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor verschillende doelen. Dat kan zijn voor het verzamelen van marktgegevens, het meten van uw interesses, u te informeren via nieuwsbrieven, het kunnen toesturen van een brochure of u daadwerkelijk te kunnen laten inschrijven voor een specifiek project en uiteindelijk tot het aangaan van een overeenkomst. Voor al dit soort activiteiten hebben we niet al uw gegevens nodig, we zullen ons beperken tot het verzamelen van de noodzakelijke gegevens die bij die activiteit hoort.

We beschermen uw gegevens

Slokker Vastgoed neemt alle maatregelen, voor zover de heersende reguliere technieken dat toelaat, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens gewijzigd verloren of beschadigd raken, door derden kunnen worden ingezien of in ongewenste handen komen. In het geval wij uw gegevens aan derden ter inzage moeten geven, zullen wij deze derden uitdrukkelijke voorwaarden opleggen die uw privacy borgen.

Onnodig bewaren

Uw persoonlijke gegevens worden net zo lang bewaard totdat de gevraagde dienst is verleend, de overeenkomst is uitgewerkt of zolang de wet of gebruiksregels dat verlangt. Hierna worden uw gegevens vernietigd.

U bepaalt

Behoudens in het geval we uw gegevens moeten gebruiken om aan uw verzoek te kunnen voldoen of uitvoering aan de overeenkomst te kunnen geven zullen we u altijd om toestemming vragen als we uw gegevens anders willen gebruiken of met derden wensen te delen. U verleent uw toestemming door de welbekende “vinkjes” aan te kruisen voordat u uw gegevens verstuurt.

Hoe houdt u grip

Op grond van de wet heeft u rechten op inzage, aanpassing of verwijderen van uw gegevens, bezwaar te maken, een klacht in te dienen of wenst u gewoon nadere informatie. Stuur in dat geval een mail aan privacy@slokkervastgoed.com
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen? U kunt hiervoor een verzoek indienen via onze inzage pagina.

Meer informatie

Het volledige Privacy Statement van Slokker Vastgoed vind u via deze link.
Slokker maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer informatie hierover leest u in onze cookie policy.
Voor uitgebreide informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG), of het indienen van een klacht, klik hier.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2